"To były piękne dni", "Od nocy do nocy", "Niech no tylko zakwitną jabłonie", "Orkiestry dęte"...